Fysisk helse, 14.03.2024

De reviderte fagprosedyrene for pleietrengende eldre med diabetes er her

Forekomsten av diabetes i sykehjem og hjemme hos pleietrengende eldre kan være så høy som 20 prosent. Fagprosedyren skal bidra til å heve kvaliteten på oppfølging og behandling av eldre med diabetes i kommunene. – Demens, utviklingshemning og palliativ omsorg er nå inkludert, sier professor Anne Haugstvedt. Hun har vært med i arbeidsgruppen, som har bidratt faglig. Aldring og helse har stått for revideringen, på oppdrag fra Helsedirektoratet, og i tett samarbeid med Diabetesforbundet.
Aldring, 08.03.2024

Gratulerer med dagen, alle kvinner!

Aldring og helses daglige leder, Kari Midtbø Kristiansen har startet dagen med kvinnehelsemeldinga. – Vi er ikke i mål. Aldring handler også om kvinneperspektivet. Kvinner lever lengst. Kvinner står for mest uformell omsorg. Det er flest kvinner som jobber i helse og omsorg. Så gratulerer med dagen alle dere flotte kvinner! Dere er viktige!
Demens, 06.03.2024

Ny episode i podkasten Tid til å være ung

Hvordan er det å oppleve at du får press og forventninger fra flere kanter på hvordan du skal stå i pårørenderollen? Og hvordan er det å kjenne på at disse forventningene ikke står helt i stil med hvordan du selv ønsker å leve? Anne Bente deler sine erfaringer, som ung pårørende, og forholdet til skam og forventninger i samfunnet. I dialog med programleder Celine Haaland-Johansen. Produsert av Aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Kompetanseheving, 04.03.2024

Ger-IT foredrag om røyking og demens

Tirsdagens Ger-IT kl. 12.00 vil handle om røyking som risikofaktor for demens i HUNT (Helseundersøkelsen i Trøndelag). Foreleser er Christian Myrstad, stipendiat ved Aldring og helse og overlege ved geriatrisk avdeling på Levanger sykehus. HUNT er en stor, norsk helseundersøkelse som omfatter helseopplysninger og biologisk materiale fra innbyggerne i Trøndelag. Siden den første innsamlingsrunden i 1984 har 250.000 trøndere deltatt, og i 2027 planlegger de å gjennomføre den femte undersøkelsen.
Demens, 29.02.2024

Nytt lunsjwebinar 20. mars: Musikkbasert miljøbehandling

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) øst inviterer i samarbeid med Aldring og helse til årets tredje lunsjwebinar i serien Forløp demens.  Liv Tone Setterberg tar oss med inn i musikkens verden og forteller om musikkbasert miljøbehandling. Liv Tone er rådgiver i USHT Akershus og i Lørenskog kommune.   Webinaret holdes på Teams onsdag 20. mars fra kl. 12 til 12.45. Sett av tiden allerede nå!
Aldring, 28.02.2024

Programslipp fra Generasjon – en aldringsfestival

Aldring og helse er med å arrangere Generasjon – en aldringsfestival, som går av stabelen 31. mai, og inngår i Festspillene i Bergen. Festivalen, som i all hovedsak skal foregå på Litteraturhuset i Bergen, har i disse dager programslipp. Allerede nå er det åpent for å melde seg på verksteder og mesterklasser. Følg med på festivalens hjemmeside utover våren for flere slipp.
Psykisk helse, 23.02.2024

Husk: medisinene du tar og doseringen av disse, kan avgjøre om du kan kjøre bil

– Det mange ikke er klar over er at hvis man kombinerer beroligende midler, må man halvere dosene for begge for å for å kunne kjøre bil, sier Eivind Aakhus. Aakhus er spesialist i psykiatri og fagsjef for Psykiatri ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Han minner både helsepersonell som forskriver, og personer som bruker beroligende midler om å være oppmerksomme på reglementet, og å sjekke Helsedirektoratets førerkortveileder.
Forskning, 14.02.2024

Identifiserer viktige vurderingskriterier for bedre kvalitet i sykehjem

En ny studie av Aldring og helses Kjerstin Tevik m.fl. har identifisert 16 indikatorer for å forbedre omsorgskvaliteten i sykehjem. Forskere, helsepersonell i sykehjem og pårørende valgte ut indikatorer i en omfattende prosess. Blant indikatorene er systematisk legemiddelgjennomgang, trykksår og atferdssymptomer. De er ment å hjelpe helsepersonell til å fokusere på sentrale områder i pasientbehandlingen. Dette vil kunne løfte standarden på omsorgen, og dermed livskvaliteten for sykehjemsbeboere.