Notiser - Side 22 av 51 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 08.02.2021

Har funnet enkel metode, for å kunne kartlegge hvem som er utsatt for å få Alzheimers sykdom

Forskere ved Sahlgrenska akademin ved Göteborgs universitet har utviklet enkle blodprøver og publisert tre studier, som dokumenterer hvor treffsikre de er. – Ja, dette er et gjennombrudd i Alzheimers-forskningen, sier professor Tormod Fladby ved Oslo universitetssykehus som i en årrekke har forsket på tidlig diagnose og behandling av Alzheimers sykdom.
Demens, 05.02.2021

Valgte å være åpen om sin demens

Da politimannen Stig Tonsjø rett før jul fikk vite at han har Alzheimers sykdom valgte han fra første stund å være åpen overfor sine kollegaer, de nærmeste og alle oss andre. Vinneren av Demensforsningsprisen 2021, Ole Edvardsen, er også med i dette innslaget på TV2. Han mener ny kunnskap om gener kan gi håp for personrettet behandling av demens.
Demens, 02.02.2021

Hedret for sin forskning på demens

Professorene Ole Andreassen og Thor Edvardsen mottok tirsdag hver sin forskningspris fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Ole Andreassen fikk prisen for demensforskning, mens Thor Edvardsens fikk sin for hjerteforskning. - Det er to drevne og anerkjente forskere som mottar årets forskningspriser. Begge har gjort seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt, og bidratt til ny kunnskap og bedre behandling, sier Nasjonalforeningens generalsekretær, Mina Gerhardsen.
Demens, 02.02.2021

Prosjekt Aldring i Trøndelag med nye nettsider

Prosjektet vil følge opp Helseundersøkelsen i Trøndelag for dem over 70 år (HUNT4 70+), som blant annet har gitt oss riktige forekomsttall for demens i Norge. Den neste store helseundersøkelsen begynner til høsten. I mellomtiden vil flere små delprosjekter igangsettes, blant annet så er en undersøkelse om hvordan koronatiltakene påvirker eldre allerede i gang.
Utviklings­hemning, 01.02.2021

Ta en tverrfaglig videreutdanning i Utviklingshemning og aldring

Denne utdanningen kan du ta ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) fra høsten 2021. Behovet for kompetanse knyttet til personer med utviklingshemning og aldring er økende for personell både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og i private institusjoner. Utdanningen foregår både med samlinger og digitalt. Den er utviklet i samarbeid med Aldring og helse, Stiftelsen Signo og Universitetet i Sørøst-Norge.
29.01.2021

Slik setter man koronavaksinen

Verdighetssenteret, som er et nasjonalt kompetansesenter for eldreomsorg, har laget en video om hvordan man setter koronavaksinen på riktig måte. De har også laget en sjekkliste. – Det er veldig viktig at koronavaksinen settes i muskelen for det er det som er testet ut, sier Silje B. Eikemo, intensivsykepleier og daglig leder ved Verdighetsenteret.