Notiser - Side 21 av 51 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 18.02.2021

Nytt forskningsprosjekt vil utvikle og igangsette et treningstilbud for hjemmeboende personer med demens og/eller kognitiv svikt

– Vi håper at vi ved å tenke nytt og tørre å satse på nye treningstilbud med nye samarbeidspartnere kan bidra til opprettelse av gode og tilpassede treningstilbud for personer med demens, som bor hjemme, skriver flere fysioterapeuter i en fagkronikk, deriblant Aldring og helses Gro Gujord Tangen. De mener fysioterapeutenes rolle er sentral i et slikt arbeid.
Demens, 17.02.2021

Disputerer om demensomsorg på gård

Torsdag 25. februar kl. 12.15 forsvarer Aldring og helses Tanja Louise Ibsen sin doktorgradsavhandling «Farm-based day care for people with dementia. The service, the participants and their experience». Hovedmålet med avhandlingen er å få kunnskap om demensomsorg på gård og om personer med demens som benytter seg av dette tilbudet i Norge. Disputasen gjennomføres digitalt på Zoom.
Demens, 12.02.2021

Skal se på om vi kan avdekke demens i fremtiden med kunstig intelligens

Sammen med forskere fra åtte land, ser forskningsleder Ira Haraldsen ved Nevroklinikken på Oslo universitetssykehus på muligheten for å gi folk et tidlig svar på om de kan få demens. Det vil de gjøre ved hjelp av kunstig intelligens. Haraldsen leder forskningsprosjektet AI-Mind. Målet er å kunne ta i bruk verktøyene som kommer ut av prosjektet om fem år.
Funksjons­evne, 11.02.2021

Tilbyr studentrabatt på temakonferanser

Vi tilbyr nå studentrabatt på temakonferansene om hhv. klinisk observasjonskompetanse overfor personer med utviklingshemning og skrøpelighet blant eldre. Studenter betaler 990 kroner – fullpris er 1490. På lenkene til påmeldingen under finner du også program og praktisk informasjon om de to konferansene.
Demens, 10.02.2021

Koronaen påvirker den psykiske helsen hos personer med demens og deres pårørende

Forskere har sett på hvordan nedstengning på grunn av koronapandemien påvirket den psykiske helsen til personer med demens og deres pårørende. De fant mer agitasjon i form av rastløshet og evt. heftige kroppsbevegelser, samt søvnforstyrrelser og irritabilitet blant dem med demens, samt større omsorgsbyrde for deres pårørende.
09.02.2021

Eldre innvandrere har nytte av informasjonsmateriell på ulike språk om koronaviruset

– Effekten av tiltaket er at informasjonsmateriell er oversatt til seks ulike språk og tilpasset eldre og har dermed bidratt til at flere eldre innvandrere har fått viktig informasjon, skriver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) på sine nettsider. – Gjennom prosjektet har de opparbeidet stadig mer kunnskap om hvordan man best mulig kan nå ut til denne målgruppen, fortsetter IMDI.