Notiser - Side 2 av 15 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Fysisk helse, 17.08.2022

Se opptak av Ger-IT foredrag om inflammasjon, aldring og skrøpelighet

Opptaket av nettforedraget GerIT fra 3. mai, er nå publisert. Lege i spesialisering Stein-Erik Hafstad Solvang fra Haraldsplass Diakonale Sykehus holdt foredraget "Inflammation in normal aging and frailty, what are the mechanisms and clinical implications?". På Ger-IT siden finner du opptak av flere interessante foredrag innenfor geriatri. Du finner også mer info om når foredragene går "live", og du kan melde deg på.
Forskning, 13.07.2022

Camilla Stoltenberg med oppfordring til sør-trøndere

Forskningsprosjekt vil finne svar på hvordan det går med oss etter pandemien. Nå er SMS-er med invitasjon til en spørreundersøkelse sendt til 107.000, for å få svar fra dem som bor i sørlige deler av Trøndelag. Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, oppfordrer alle til å ta seg tid til spørreundersøkelsen.
Geriatri, 23.06.2022

Akuttmottakets ti bud i møtet med eldre

– Underbehandling er et større problem enn overbehandling når eldre blir akutt syke, sier spesialsykepleier Guro Barstad til Sykepleien. Hun har derfor laget ti bud for sykepleiere i møtet med eldre, som har akutte sykdommer eller skader. Barstad jobber i akuttmottaket ved Sykehuset Telemark i Skien, og har tatt en mastergrad i klinisk geriatrisk helsearbeid. I mastergraden så hun på hvordan eldre med ulik grad av skrøpelighet vurderes under tidspress i akuttmottak.
Demens, 21.06.2022

Travle dager på feltstasjonen

Feltstasjonen til forskningsprosjektet Aldring i Trøndelag befinner seg for tiden i Steinkjer, den sjette kommunen av de totalt 17 på kjøreplanen. Der gjennomføres en helseundersøkelse, som samler helsedata fra deltakere over 74 år. Aldring i Trøndelag deler feltstasjon med HUNT COVID, som skal undersøke hvordan CoVID-19 har påvirket folkehelsa. Prosjektleder for Aldring i Trøndelag, Vigdis Hjulstad Belbo, rapporterer om meget god respons fra nordtrønderne.
Utviklings­hemning, 31.05.2022

Digital konferanse om utviklingshemning og kreft, 13.-15. Juni 2022

Hovedtemaet for konferansen er hvordan redusere ulikhet i forhold til kreft og screening av kreft hos mennesker med utviklingshemming. Arrangementet foregår fra Edinburgh, er digitalt, og er basert på britisk tid. Målet er å dele god praksis innen kreftomsorg hos mennesker med utviklingshemming.
Geriatri, 30.05.2022

Nytt Ger-IT foredrag tirsdag kl. 12.00 på Zoom

Få med deg neste ger-it, som er tirsdag 31. mai. Det handler om hovedfunn og nye retningslinjer for pasienter med høy kardiovaskulær risikoprofil basert på COMPASS studien. Nettforedraget er ved Lege i spesialisering Anja Wiedswang Horjen på geriatrisk avdeling ved Bærum sykehus. Fjernundervisningen Ger-IT er et tilbud til alle som jobber med geriatri.