Rekordmange forskere samlet om forskning på aldring i en ny tid

På Alderforskningskongressen på Fornebu, som skjedde 23.-24. oktober med 200 deltakere, stilte Geir Selbæk spørsmålet om aldring kan forebygges. Bodil Blix lurte på om de gamle i dag er den nye Generasjon prestasjon og Siri Rostoft undrer om skrøpelighet er viktigere enn kronologisk alder.

– Aldersforskningskongressen viser fram forskning på temaer, som vil være viktige fremover i tid, som aktiv aldring, bolig, forebygging og behandling, helsetjenester, livskvalitet, omsorg, sosial ulikhet, sosiale nettverk, teknologi og yrkesaktivitet blant eldre, sier fagsjef aldring, Ellen Melbye Langballe i Aldring og helse.

Eldres boligbehov nå og i fremtiden

Hvem er de nye eldre, og hvilke boligbehov må vi dekke fremover? Spør forsker Jardar Sørvoll ved OsloMet.

Demens og etiske dilemmaer

Etiske dilemmaer ved demens: Fagsjef demens Siren Eriksen i Aldring og helse.

Kan aldring forebygges?

Kan aldring egentlig forebygges? Forskningssjef Geir Selbæk svarer på om vi kan og bør forebygge aldring.

Aldring i en ny tid – utfordringer framover

Helsedirektør Bjørn Guldvog ser inn i krystallkulen: Aldring i en ny tid – utfordringer framover.

Aldring og helse er en av dem som er med og arrangerer kongressen, sammen med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Norsk selskap for aldersforskning og OsloMet (ved Fakultet for helsevitenskap og NOVA).

Professor Bodil Blix: Er de gamle den nye “Generasjon prestasjon”?

Kvinne på skjerm foran scene. Foto
Bodil Blix i aksjon på Alderforskningskongreseen. Foto: Petter Hveem, Aldring og helse

Er gamle i dag den nye “generasjon prestasjon”? Har den gode og trygge alderdommen blitt et individuelt prosjekt, noe den enkelte gamle må prestere? På kongressen belyste professor Bodil Blix ved UiT Norges arktiske universitet disse spørsmålene.

Kan aldring forebygges?

Geir Selbæk- Foto
Geir Selbæk om aldring og forebygging. Foto: Petter Hveem, Aldring og helse.

Professor og forskningssjef i Aldring og helse Geir Selbæk ga i sitt plenumsforedrag oppdatert kunnskap om hvordan alderdommens negative konsekvenser kan forebygges. Kan aldring forebygges? Vi lever lenger, men får vi flere år med god helse og god funksjon?

Er alder bare et tall? I medisinen er det økende interesse for grad av skrøpelighet fremfor kronologisk alder når beslutninger tas. Men hvordan kartlegger vi egentlig skrøpelighet? Dette er noe av det professor i geriatri, Siri Rostoft snakker om på kongressen.

Denne nasjonale mønstringen for aldersforskning arrangeres for åttende gang siden 1991.

Se programmet her