Land verden over aldres, men helse er viktigere enn alder - Nasjonalt senter for aldring og helse
Demens, 26.09.2022

Blogger om sine tanker fra livet i Alzheimerland

Henrik Frenkel fortalte åpenhjertig om sitt møte med egen Alzheimers diagnose og feildiagnostisering på Den skandinaviske lederkonferansen: Jakten på andre i samme situasjon, viktigheten av en "second opinion" og å møte pasienten med forståelig språk og hjelp til å takle sjokket. Og møtet sitt med kreft og et brennende spørsmål om hvorfor ikke Alzheimers pasienter møtes på samme måte som kreftpasienter.
Demens, 21.09.2022

NRKs Demenskor fikk Demensprisen for Oslo 2022

– Gruppa er til glede, trøst og inspirasjon for andre. Deres engasjement fører til økt kunnskap om demens i samfunnet, sa representanten fra Nasjonalforeningen for folkehelsen i Oslo. Utdelingen skjedde på Oslo konserthus på Alzheimerdagen, 21. september. NRK har i høst samlet sangglade personer med demens til korøvelser for å lage en dokumetantarserie. Demenskoret ledes av Kim Wigaard og musikkterapeut Jelena Golubovic. Programleder er Ingrid Gjessing-Linhave. Det blir premiere i januar.
Demens, 19.09.2022

Rekruttering av personer med demens pågår, det er plass til flere

– Vi er godt i gang med å rekruttere personer med demens til høstens kursgrupper om hvordan leve best mulig med demens. Høstens første kurs er allerede i gang. Vi vil gjerne at flere melder seg, sier Janne Røsvik i Aldring og helse. Deltakerne må være over 65 år, og ha demens i en tidlig fase. Forskningsresultater viser at kurset hjelper – blant annet får deltakere mindre depressive symptomer. Kurset er en del av SHAPE, som er et omfattende, internasjonalt forskningsprosjekt om demens.
Demens, 15.09.2022

Aktivitetsskjerm kan øke livskvaliteten hos personer med demens

Et prøveprosjekt, som gikk over 16 uker ved Skyrud demenssenter i Kongsvinger, viste at beboerne kunne få økt sin livskvalitet etter jevnlig bruk av aktivitetsskjerm med touch og play funksjon. Det ble observert bedre balanse, økt konsentrasjon og bedre samhandling med andre beboere og ansatte. Skjermen ble også sett som et godt alternativ til andre aktiviteter. God interaksjon, å ta individuelle hensyn og å legge personsentrerte prinsipper til grunn, var viktige premisser i prosjektet.
Demens, 14.09.2022

Nytt normsett for viktig demenstest presentert

Knut Engedal og Linda Gjøra fra Aldring og helse la onsdag fram forskningen bak de nye norske normene for demenstesten MoCA (Montreal Cognitive Assessment) for Hukommelsesteamkonferansen. Med et nytt, norsk normsett kan kliniker vurdere sin pasients MoCA-skåre opp mot hva som er normalt for en frisk person av samme kjønn, likt utdanningsnivå og lik alder. Dette kan gjøres med den såkalte MoCA-kalkulatoren.
Demens, 13.09.2022

Nytt e-læringskurs om demens tilgjengelig

– Da er e-læringskurs nummer to i serien på tre klar til bruk: Personsentrert omsorg. Forebygging og behandling av atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD), fortalte Thale Kinne Rønqvist på Hukommelsesteamkonferansen tirsdag. En avdelingsleder på et sykehjem har sagt om kurset: – Jeg er kjempeimponert over helheten. God kombinasjon av tekst, bilder, farger, spørsmål og filmer. Det blir ikke kjedelig et sekund! Jeg gleder meg så til at mine ansatte kan ta kurset.
Fysisk helse, 08.09.2022

Også moderat drikking kan redusere levealderen

Det har lenge vært etablert kunnskap at jo mer du drikker, desto skadeligere er det. Nå viser ny forskning at selv et moderat alkoholinntak kan redusere levealderen. – Det som overrasket i vår studie, var at selv et lite og moderat drikkemønster midt i livet hadde såpass stor betydning i form av tidligere død. Alle bør være seg sitt alkoholforbruk bevisst, og også tenke på hvordan dette kan utvikle seg videre i livet, sier professor Tormod Brenn ved Universitetet i Tromsø.