Kartlegger problemer som berører eldre og pårørende under koronapandemien - Aldring og helse
Demens, 11.05.2021

Også personer med demens har rett til nærhet og intimitet

– Da jeg var 19, jobbet jeg på sykehjemmet i byen der jeg kommer fra. Alle pasientene på avdelingen hadde demens, og en dag flyttet det inn en mann som het Arne, skriver sykepleier, forsker og professor Siren Eriksen i Sykepleien. – Etter hvert oppsto det en glødende forelskelse mellom Arne og Berit, og forholdet ble mer og mer fysisk. Kognitiv svikt kan by på noen utfordringer som helsepersonell må kunne møte.
Utviklings­hemning, 30.04.2021

Webinar om pårørendeskoler til pårørende til voksne og eldre med utviklingshemning

Et gratis webinar 9. juni vil gi tips og råd til hvordan du som er tjenesteyter kan etablere og drive pårørendeskoler for pårørende til voksen og eldre med utviklingshemning. Du vil blant annet få informasjon om tilskuddsordningen, pårørendeskolemodellen, betydningen av pårørendeskole for denne pårørendegruppen, og erfaringer fra tidligere tilbud. Pårørendeskolene er en møteplass som gir pårørende til personer med utviklingshemning støtte til å mestre praktiske og følelsesmessige utfordringer.
Demens, 28.04.2021

To nye talerør for eldre åpnet

Senteret for et aldersvennlig Norge og Eldreombudet ble offisielt åpnet under samme tak denne uka. Senteret arbeider for å fremme aldersvennlig samfunn i et bærekraftperspektiv, og tilhører Helsedirektoratet. Eldreombudet er et selvstendig statlig organ som fremmer eldres interesser i hele samfunnet. Vi gratulerer med åpningen!
Demens, 28.04.2021

Demenssykdom utvikler seg ulikt

Pasienter med adferdsforstyrrelser hadde raskere utvikling av demens, viser ny forskning. – Pasienter med alvorlige nevropsykiatriske symptomer ved demens viste raskere utvikling, sier demensforsker Trine Holt Edwin. Edwin jobber både som forsker hos Aldring og Helse, og som lege ved hukommelsesklinikken ved geriatrisk avdeling på Ullevål sykehus.
22.04.2021

Meld deg på den nordiske gerontologikongressen

Den 25. kongressen har tema The Age of Ageing, og er i år digital: – Enda enklere for gerontologi-entusiaster å bli med, sier president for organisasjonskomiteen, Steinunn Thordardottir fra Island. Hun sier at den digitale kongressen, som i år har utgangspunkt i Reykjavik, åpner en ny verden av muligheter for å etablere nye nettverk og samarbeid mellom kontinentene.
Demens, 20.04.2021

Opplysende om demens i Folkehelsepodden

Med forskningssjef Geir Selbæk og forsker Heine Strand. I den nye episoden av kan du lære mer om årsakene til demens, om demens er arvelig, hva som kan forebygge sykdommen og om det vil komme en medisin eller vaksine. Geir Selbæk er professor og forskningssjef ved Aldring og helse og Strand er forsker ved Folkehelseinstituttet og Aldring og helse. Programleder er Torunn Gjerustad. Folkehelsepodden lages av Folkehelseinstituttet.
Demens, 19.04.2021

Sykepleiestandarder lansert: Se opptak

Her kan du se opptak av frokostmøtet der lanseringen skjedde. Blant annet så presenterte leder av standardiseringskomiteen, Siren Eriksen fra Aldring og helse, selve standarden NS 6510 Systematisk og kunnskapsbaserte faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten.