Skjerming fra smitte er ekstra viktig for de eldste og mest sårbare - Nasjonalt senter for aldring og helse

Skjerming fra smitte er ekstra viktig for de eldste og mest sårbare

Disse gruppene er de som har høyest risiko for å bli alvorlig syke eller ikke overleve hvis de skulle bli smittet. De må derfor skjermes fra risiko for smitte så langt det lar seg gjøre.