Dagaktiviteter under koronautbruddet

– Tilpasser oss brukerne (inkl. video)

– Tilpasser oss brukerne (inkl. video)

Under koronautbruddet har mange dagaktivitetstilbud for personer med demens vært stengt helt ned. Aurskog-Høland kommune etablerte raskt alternative aktiviteter - til glede for både brukere og pårørende.
06.05.2020