Demenskoret: Musikken skaper glede og kan vekke minner

– Musikk kan spille en kritisk rolle i livene til personer med demens.

– Forskning viser at musikk kan ha en gunstig effekt på personer med demens, og Demenskorserien på NRK er et praktisk eksempel på dette, sier Geir Selbæk. Han er forskningssjef ved Aldring og helse.

Podkast: Om Demenskoret

Forskningssjef Geir Selbæk deler sine tanker om hvordan kor og musikk kan spille en kritisk rolle i livene til personer med demens. Og hvordan lever hemsedølene sine liv, og hva kan vi lære av dem? (Hemsedal er stedet der folk i Norge lever lengst). Aldringsprosessen, med grått hår og mer hårvekst i nese og ører. Kan vi lære oss å sette pris på disse naturlige endringene?

Lytt til episoden der du vanligvis hører podkast eller under:

Fra stigma til suksess

Demenskoret ikke bare gjort noe med deltakerne, men også bidratt til å øke bevisstheten og redusere stigma rundt demens i samfunnet. Serien har blitt en publikumssuksess, og viser kraften i personlige historier og musikkens universelle språk.

Jelena Golubovich og Kim Wigaard på scene. Foto
Da Demenskoret vant pris fra Nasjonalforeningen for Folkehelsen i Oslo konserthus. Foto: Bente Wallander, Aldring og helse.

– Det å se disse menneskene finne glede og fellesskap gjennom musikk, har vært rørende, sier Selbæk.

Gjennom Demenskorets sang og musikk skapes det verdifulle øyeblikk av glede og fellesskap, til tross for sykdommens utfordringer.

– Musikk gjør det mulig for personer med demens å koble seg på gamle minner og følelser, selv når andre former for kommunikasjon blir vanskeligere, sier Selbæk.

Han forteller at til og med personer som har mistet språket kan nynne med musikken, og at det finnes situasjoner der personer med demens plutselig kan begynne å spille et instrument.

– Musikken påvirker områder av hjernen, som skades relativt sent av demenssykdom. Det er mye som tyder på at musikk kan være en vei inn til sinnet til en person, som er rammet av langtkommen demens, forklarer han.

Øyeblikkene som teller 

Selbæk gjør et poeng av viktigheten av de gode øyeblikkene, som musikk skaper for personer med demens. Og det selv om de ikke skulle huske det etterpå

– Det at gleden bare varer en stund, gjør den ikke mindre verdifull, sier han,

Han understreker at musikktilbud som Demenskoret ikke bare er underholdning, men kan være en sentral del av omsorgen for personer med demens.

– Musikk kan være et bidrag i å håndtere en del av de vanskelige symptomene med demens, som urotilstander og aggresjon, sier han.

Han mener dog at det er lite som tyder på at musikkterapi kan gjøre noe med selve demenssykdommen.

– Men at det kan gjøre livskvaliteten mye bedre for personer med demens, og det også langt ut i sykdomsutviklingen, det har vi ganske gode data på, sier han.

Mens Demenskoret er et praktisk eksempel på musikkens positive effekter, understreker Selbæk behovet for ytterligere forskning på feltet.

– Selv om vi ikke kan kurere demens med musikk, så kan vi absolutt forbedre livskvaliteten for mennesker, som lever med sykdommen. Det er derfor viktig å se på hvordan vi kan innpasse musikkterapi mer systematisk i omsorgen for personer med demens, mener han.

Podkast: Aldring og helse-podden

Hvordan er det å bli gammel i Norge i dag og i framtiden? Professor og forskningssjef Geir Selbæk øser av sin kunnskap, og tenker nytt om eldre, eldrehelse og aldring. Programleder er Petter Hveem.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til redaksjonen ta gjerne kontakt med oss på info@aldringoghelse.no

Lytt til episoden der du vanligvis hører podkast eller under: