Professorat til Aldring og helse

Nasjonalt senter for aldring og helse har fått et professorat ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. – Vi er svært glade for at dette er på plass, sier daglig leder i Aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen.

Aldring og helse har lenge jobbet med å få knyttet stillingen som forskningssjef til et professorat ved institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo (UiO).

– Vi tror at dette vil gagne forskningen ved Aldring og helse, og det vil trolig gjøre senterets stilling som forskningssjef mer attraktiv. Endelig sikrer det at fagområder som vi dekker godt, blir tilgjengelig for studenter der professor underviser ved UiO, sier forskningssjef Geir Selbæk. For tiden gjelder det medisinerstudenter.

Betydelig forskningsproduksjon

– Vi er svært glade for at dette nå er på plass, kommenterer daglig leder i Aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen.

– Aldring og helse har en betydelig forskningsproduksjon, og et slikt professorat knyttet til vår forskningssjefstilling er både viktig for vår forskningsaktivitet og en anerkjennelse av vår forskning, sier hun.

Selbæk har tidligere vært i et professorat knyttet til stillingen som overlege ved geriatrisk avdeling ved OuS (Hukommelsesklinikken). Han har nå sluttet i dette for å kunne begynne i det nye professoratet.