Første episode av Om aldring: Hvordan snakke med eldre om selvmord? 

Foredragsserien Psyk-IT har de siste årene utviklet seg til å favne flere fagområder enn det opprinnelige. – Som en konsekvens av dette, endrer vi navnet på serien til Om aldring, opplyser Eivind Aakhus, fagsjef psykisk helse, Aldring og helse.

– Eldres psykiske helse vil fortsatt være vårt hovedfokus, men vi viderefører samtidig utforskningen av flere faglige aspekter knyttet til aldring, sier Eivind Aakhus.

I det første foredraget av Om aldring tar fagsjefen selv, i samtale med overlege Haakon Torgunrud, alderspsykiatrisk poliklinikk, Sørlandet sykehus, Arendal opp et for mange vanskelig tema: Hvordan snakker man med sine eldre pasienter om mulige selvmordstanker? 

Se samtalen som videoforedrag (over) eller lytt til samtalen som podkast (under):

Du finner den også på Apple podcasts og Spotify

Kvalitetssikrede foredrag

Gjennom den digitale foredragsserien Om aldring får lytterne/seerne hver måned et godt, oppdatert innlegg på cirka 20 minutter om et aktuelt tema. Foredragene kan sees som video eller lyttes til som podkast, og holdes av landets ledende fagfolk på det enkelte område. 

En redaksjonskomité bestående av nevnte Aakhus, fagkonsulent Linn Marie Høilund, Aldring og helse, samt seniorforsker Sverre Bergh, Aldring og helse og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS), SIHF., kvalitetetssikrer alle foredrag før publisering.

Meld deg på foredragserien Om aldring

I forbindelse med endringen har foredragene også fått en ny «innpakning».  

– I tida framover vil innholdet bli presenter på litt ulike måter, dette ikke minst for å gjøre stoffet mer interessant for flere. Uten at det skal gå på bekostning av den faglige kvaliteten, understreker Eivind Aakhus.

Han oppfordrer nå folk til å komme med innspill om aktuelle temaer.

– Jo flere som engasjerer seg, jo bedre. Tips fra interne og eksterne følgere bidrar til et interessant og variert program.

Meld deg på nyhetsbrevet