Samarbeid er nøkkelen - Nasjonalt senter for aldring og helse

Samarbeid er nøkkelen

Frivilligheten kan bli en betydelig ressurs i helse- og omsorgssektoren, selv om omfanget foreløpig er beskjedent. Frivilligheten har en egenverdi som handler om aktivitet, livskvalitet og sosialt samvær.