Toalettvansker blant eldre med og uten demens som mottar hjemmetjenester

Toalettvansker er et viktig tema da disse kan ha store konsekvenser for den enkelte og dennes nærmeste både personlig og økonomisk. Artikkelforfatterne nevner konsekvenser som sosial isolasjon, depresjon, hudinfeksjoner, trykksår, redusert opplevd livskvalitet og kanskje å bli sykehjemsbeboer.