Kronikk:

Delta i forskning midt i en krise?

Delta i forskning midt i en krise?

Forskning i kriser er krevende, spesielt fordi vi som forskere er avhengige av at de som står midt i krisen, er villige til å delta, skriver forsker Kariann Krohne ved Aldring og helse i Kommunal rapport.
01.07.2020