Omplassering av sykehjemspasienter er risikabelt på mange måter

Omplassering av sykehjemspasienter er risikabelt på mange måter

Overføring av eldre pasienter med covid-19 fra sykehus etter akuttfasen er nødvendig, men må ikke gå på bekostning av sårbare sykehjemsbeboere. Omplassering av beboere på sykehjemmet kan gjøre at smittetrykket øker i sykehjem rundt om i landet.
23.04.2020