Positivt avventende til nytt medikament mot demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Demens, 26.11.2021

Ny bok om stimuleringsterapi for personer med demens

Forskning viser at personer med demens som deltar på aktiviteter som stimulerer hjernen kan få bedret livskvalitet. Forskningen viser også at pårørende som er involvert i terapien har færre depressive symptomer enn andre pårørende. Kognitiv stimuleringsterapi er en standardisert metode som består av aktiviteter som stimulerer orientering, språk, eksekutive funksjoner, oppmerksomhet og hukommelse hos personer med mild til moderat grad av demens.
Demens, 22.11.2021

Seminar om palliasjon og lindrende omsorg

Siri Rostoft vil snakke om bruk av spesialisert palliativ behandling siste leveår i Norge - betydning av alder og sosio-demografiske faktorer. Christina Moen vil fortelle om Røde Kors sin våketjeneste, som organiserer frivillige som er til stede for døende i deres siste dager eller timer. Caroline Kreppen Overen vil fortelle om PhD-prosjektet sitt, som omhandler palliasjon og symptomlindring hos sykehjemsbeboere med demens. Seminaret skjer 2. desember på OsloMet: Pilestredet 46, rom PA318.
Geriatri, 15.11.2021

– Unngå å se på pasienten som "nok en skrøpelig eldre"

Det sier Irene Aasmul, fag - og forskningsutvikler, Verdighetsenteret, i en kommentar til Årringer-intervjuet med Rosemary Lund, som bader hele året. Aasmul oppfordrer helsepersonell om å bli kjent med hver enkelt pasient og finne ut hvilke ressurser den enkelte har.  Møter du eldre pasienter i jobben din? Test ut de fire rådene til Aasmul - slik finner du frem til pasienten sine ressurser!
Demens, 11.11.2021

Forsinket av korona: Endelig lansering av bok om musikk og demens

Forfatteren håper boka Å finne tonen - om musikk og demens vil inspirere flere til å bruke musikk relatert til demens. Lanseringen fant sted ved Norges musikkhøgskole og ble arrangert av Homeside Norge ved Senter for forskning i musikk og helse. Boken er utgitt av Aldring og helse og er støttet av Stiftelsen Dam gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Geriatri, 04.11.2021

Bli med på webinar: Et bedre samfunn å eldes i - gode eksempler fra Norden

Norden er i front når det gjelder å fremme et aldersvennlig, bærekraftig og helsefremmende samfunn. På et webinar i Nordens velferdssenters regi 10. november vil nye nordiske løsninger for å fremme god livskvalitet hos eldre voksne bli presentert. Det er gratis å delta på webinaret.