Forskning, 28.10.2020

Nytt prosjektet om digitale elektroniske hjelpemidler for eldre har fått 70 millioner fra EU

– Målet er å videreutvikle smarte elektroniske løsninger som gjør at eldre kan leve aktive liv hjemme mest mulig uavhengig av hjelp fra helsetjenesten. Prosjektet er viktig for å realisere den utviklingsretningen som er ønsket for helsetjenesten generelt, sier forskningsleder Sverre Bergh ved Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom ved Sykehuset Innlandet. Han er også tilknyttet Aldring og helse som forsker.
27.10.2020

ABC-opplæringen i kommunene fortsetter

Forelesere, deltakere og underleverandører i ABC-opplæringen er glade for at det nå flere steder i landet blir arrangert fagseminarer – med diverse tilpasninger. ABC-opplæringen er kompetanseheving for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Nylig var det blant annet fagseminar 2 i Mitt livs ABC arrangert av USHT Hedmark. Deltakere fra Åsnes kom fysisk, mens deltakere i nabokommunen deltok digitalt. ABC-ansatte i Aldring og helse ønsker lykke til med fagseminarer-både fysisk og digitalt.
Forskning, 26.10.2020

Hvordan kan vi få en aktiv alderdom?

Eldre svarer på en rekke spørsmål om livsstilsvaner, fysisk og psykisk helse, arbeidsliv og andre forhold slik at forskere og vi andre kan få svar. En omfattende undersøkelse av helse, funksjon og trivsel foregår nå med 2000 inviterte eldre i Oppland. Prosjektet, som bygger på tilsvarende studier i en rekke andre land, er et samarbeid mellom NTNU Gjøvik, Sykehuset Innlandet, Folkehelseinstituttet og Aldring og helse.
Demens, 19.10.2020

Nominer din kandidat!

Kjenner du noen som fortjener Huskeprisen? Aldring og helse vil med prisen rette oppmerksomheten mot de som skaper «dager med mening» for personer med demens, hjemme eller på institusjon. Noen gjør litt ekstra. Hjelp oss med å nominere disse. Du kan foreslå både en person, en organisasjon, et lag, en gruppe, en arbeidsplass eller andre, men nominasjonen må sendes innen 1. november. Prisen skal overrekkes på Demensdagene 1.-2. desember.
ABC-opplæringen, 15.10.2020

Har valgt «Mitt livs ABC»

Kristin Søllesvik Hidle ved USHT Rogaland forteller at de fortsetter å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemning til tross for koronapandemien. – På grunn av covid 19 er vårens samlinger blitt utsatt. Vi vil gjerne kunne samles fysisk, men skulle ikke dette gå, har vi digitale løsninger som backup. Vi skal i gang med midtveissamling i perm 1 og oppstartsamling i perm 2 denne høsten. Vi starter opp igjen med nye grupper i 2021, og vi håper at vi når ut til flere.
14.10.2020

Nasjonal konferanse om eldrereformen Leve hele livet

I år er det fokus på planarbeid som reflekterer den fasen reformarbeidet er inne i: kartlegging, analyse og planlegging. Helseministeren vil i dele ut Leve hele livet-prisen til en kommune som har igangsatt tiltak for at eldre får opprettholdt sine aktive og meningsfulle dager. Konferansen er aktuell for deg som jobber med reformen, samt for alle med interesse for temaet. Årets konferanse gjennomføres digitalt, og er åpen og gratis mot påmelding.
Psykisk helse, 09.10.2020

Eldre & Psyken i programmet Holm, NRK P1+

To av de som medvirker i Aldring og helses nye podkast gjestet torsdag programmet Holm på NRK P1+. Margrethe Stensson, psykiater ved alderspsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet, gir råd om hvordan man kan møte og støtte eldre med psykiske lidelser, mens Grete Nørjordet (76) delte sine erfaringer fra et voksenliv med psykoselidelse. Du kan lytte til det aktuelle innslaget på NRK Holm her.
Demens, 05.10.2020

Søk på Leon Jarners forskningspris 2020

Leon Jarners minnefond vil også i 2020 dele ut en forskningspris på kr. 75 000 til et forskningsprosjekt om demenssykdommer, personer med demens eller om pårørende. Innsendte prosjekter må være utført eller være under utførelse i Norge, for å komme med i betraktningen. Prosjekter fra alle fagretninger er aktuelle og kan være av medisinsk, sykepleievitenskapelig eller samfunnsvitenskapelig karakter. Tidligere prisvinnere kan også søke.