Notiser - Side 4 av 23 - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Funksjons­evne, 12.03.2021

"Må ha bok" om geriatri

Revidert oppslagsverk og verktøy for å behandle eldre med sammensatte lidelser, inkludert nytt kapittel om skrøpelighet. Ikke bare leger, men også sykepleiere og andre faggrupper, som fysio- og ergoterapeuter, logopeder og kliniske ernæringsfysiologer, vil ha glede av boken, står det å lese. Forfatter Torgeir Bruun Wyller er professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus, samt spesialrådgiver ved Aldring og helse.
Psykisk helse, 11.03.2021

Psykisk sykdom kan framskynde aldring

Et forskerteam som har fulgt rundt 1000 personer fra New Zealand fra de ble født i 1972 og -73 til de ble 45 har i en nylig publisert delstudie vist at det blant deltakerne er én gruppe som framstår påtakelig eldre enn de burde vært ut fra sin biologiske alder. De som har hatt en eller flere psykiske plager opp gjennom livet framstår både kropp og utseendemessig som eldre enn de faktisk er. Forskerne ville med studien skaffe seg et bilde av hva som påvirker vår biologiske alder.
10.03.2021

Ta vare på helsen i koronatiden

Er du eldre innvandrer selv, eller kjenner du eldre innvandrere, som synes det kan være fint å få noen gode råd til å leve et så aktivt liv som mulig? Last ned informasjonsbrosjyre på ett eller flere av språkene somali, urdu, arabisk, vietnamesisk, bosnisk og polsk. Du kan også se informasjonsfilmer om korona på de samme språkene.
Demens, 08.03.2021

Kurs om TID-modellen

Få med deg kursholderkurs i Tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved demens (TID-modellen), 8.-9. juni på Gardermoen. TID er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske lidelser.
Demens, 03.03.2021

Demenskartet.no satt på Europakartet

Alzheimer Europe omtaler det norske demenskartet og forekomststudien om demens på sine nettsider. Alzheimer Europe er en innflytelsesrik frivillig organisasjon, som har som mål å gi en stemme til personer med demens og deres omsorgspersoner, å gjøre demens til en europeisk prioritet, å fremme en rettighetsbasert tilnærming til demens, å støtte demensforskning og å styrke den europeiske demensbevegelsen.
Demens, 02.03.2021

Bruker demenskartet.no til å se på forekomsten av demens fremover

– Allereie no må myndigheitene førebu seg på den auka som kjem, og det gjer dei ikkje i stor nok grad no, seier Geir Selbæk, forfattar bak forekomststudien og forskingssjef ved Nasjonal kompetanseteneste for aldring og helse til nrk.no.