Notiser - Side 36 av 70 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Covid-19, 15.12.2020

Trenger pårørende til forskning om covid-19 på sykehjem

Aldring og helse er i gang med en forskningsstudie om opplevelser av covid-19 på sykehjem, og vi trenger å snakke med flere pårørende. Gjennom deres erfaringer kan vår forskning bidra til at helse- og omsorgstjenester kan ivareta både pasienter og pårørende på en best mulig måte. Kunne du tenkt deg å bli intervjuet, eller bare har spørsmål, ta kontakt med Signe Tretteteig på tlf. 90108938 eller e-post: signe.tretteteig@aldringoghelse.no Intervjuene skjer via telefon, Skype eller liknende.
Covid-19, 11.12.2020

Økning i bruk av antipsykotika for personer med demens i England under koronapandemien

Grunn til å tro dette har en sammenheng med at smittevernsrestriksjonene har begrenset både sosiale relasjoner og det helsefaglige tilbudet for denne pasientgruppen. Det kan ha ført til en forverring av deres fungering i hverdagen, som har blitt møtt med medisinering. Det viser ny forskning på koronaviruset.
Demens, 10.12.2020

Ny pårørendestrategi

Pårørende bidrar med nesten like mange årsverk som de kommunale omsorgstjenestene: Regjeringen har lagt frem en pårørendestrategi, som skal bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs og kan leve gode liv. En viktig del av strategien er å gjennomføre en nasjonal undersøkelse om pårørendes livskvalitet. Strategien setter også søkelyset på barn som pårørende. Regjeringen vil videreføre satsingen på bruker- og pårørendeopplæring i arbeidet med Demensplan 2025.
Covid-19, 09.12.2020

Hvordan opplevde en gruppe eldre ved en psykiatrisk pleieinstitusjon pandemien

– Vi fant at de fleste bare var moderat eller ikke særlig engstelige. Men noen var veldig engstelige, forteller professor Maria Korsnes ved Universitetet i Oslo til forskning.no. Aldring og helse er nå i gang med en lignende studie i samarbeid med forskere fra Høgskolen i Molde og Lovisenberg diakonale høgskole, der vi vil se på hvordan ansatte og pårørende til sykehjemspasienter opplever koronasituasjonen.
Forskning, 07.12.2020

Disputerer om eldre og velferdsteknologi

Velferdsteknologiens bidrag til aktivitet og deltakelse blant eldre er temaet når Aldring og helses Torhild Holthe disputerer til doktorgraden fredag 11. desember ved Oslo Met. Det melder ergoterapeutene.no. Holthe er ergoterapeut, og har stilling som forsker ved Aldring og helse. Tittelen på avhandlingen er “Older Adults and Assistive Technology to Facilitate Occupation and Participation: A complex intervention.”
Utviklings­hemning, 30.11.2020

Hvordan følge opp personer med utviklingshemning og covid-19?

Personer i bofellesskap for personer med utviklingshemning smittes også av koronavirus. Fagkonsulent Stine Skorpen og forsker Sverre Bergh gir faglige råd om oppfølging av en person som er syk med covid-19. Hvilke verdier skal man være særlig oppmerksom på? Og hvilke hjelpemidler kan benyttes, også av personer uten helsefaglig bakgrunn, for å overvåke situasjonen og forebygge alvorlige sykdomsutfall?