Notiser - Side 36 av 73 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Covid-19, 21.01.2021

Vaksinering i gang for kritisk helsepersonell

Utvalgte helsepersonellgrupper, som er kritisk vanskelig å erstatte hvis de havner i isolasjon, får nå tilbud om koronavaksinasjon. – Folkehelseinstituttet har allerede anbefalt for regjeringen at helsepersonell prioriteres for koronavaksinasjon, men etter risikogruppene. Men vi har anbefalt at rekkefølgen kan justeres dersom det blir mer smitte. Dette gjør vi nå. Det er en betydelig fare de fire neste ukene for mange nye lokale utbrudd og regional økning, sa direktør Camilla Stoltenberg 30.12.
Covid-19, 18.01.2021

Få svar på spørsmål om covid-19-vaksinasjon av eldre

Legemiddelverket får mange spørsmål om mRNA-vaksinasjonen av eldre over 85 år. Eldre har økt risiko for alvorlig sykdom dersom de blir smittet av covid-19 viruset. Folkehelseinstituttet og Regjeringen har derfor bestemt at landets eldste og beboere på sykehjem skal være blant de som først får tilbud om vaksine. Ofte stilte spørsmål om effekt og mulige bivirkninger besvares nå på deres egen nettside. Finnes det for eksempel eldre og skrøpelige som ikke bør få vaksinen?
Demens, 18.01.2021

Demenshuskelista – de mest spilte låtene fra 1910–1982

Musikk kan minne oss om gode øyeblikk. Å lytte til favorittlåter fra yngre år er ikke bare hyggelig, det kan også stimulere våre kognitive ressurser. Ved hjelp av Demenshuskelista.no kan du nå få hjelp til å finne ut hvilke sanger som var mest populære i gamle dager. Legg inn dine besteforeldres fødselsår og finn populære låter fra det året de fylte 18. Listene er utviklet som et verktøy for pårørende og helsepersonell på oppdrag fra Helsedirektoratet, og dekker fødselsår fra 1910-82.
Covid-19, 18.01.2021

Geir Selbæk på P1+: Ny eldreundersøkelse om isolasjon og korona

Alle som var 70 år eller eldre da de deltok i den fjerde runden av Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4) får i disse dager tilsendt en kort spørreundersøkelse i posten. – Vi vil kartlegge hvordan sosial isolasjon har påvirket helse og fungering i dagliglivet, forteller Geir Selbæk, forskningssjef ved Aldring og helse til NRK P1+.
Demens, 15.01.2021

Alle øyeblikk teller

Fin film, som er en del av Helsedirektoratets informasjonskampanje om demens for leger og helsepersonell, kommuneansatte og den øvrige befolkningen. – Det finnes ingen kur mot demens. Med kampanjen «Alle øyeblikk teller» ønsker vi å få folk til å forstå at en demensdiagnose ikke er slutten. En tidlig diagnose åpner for verdifull støtte som kan gjøre livet bedre både for personer med demens og de pårørende, sier Berit Kvalvaag Grønnestad i Helsedirektoratet til Kampanje.
Demens, 13.01.2021

Har helsepersonell på sykehjem tilstrekkelig klinisk vurderings-kompetanse?

Eldre, skrøpelige pasienter i kommunehelsetjenesten har behov for helsepersonell med tilstrekkelig klinisk vurderingskompetanse, spesielt dersom de i tillegg har en demenssykdom. En ny studie viser varierende grad av klinisk vurderingskompetanse hos sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Sykehjemmets ledere bør satse på kompetanseheving innen observasjon, vurdering og rett handling ved sykdomsforverringer hos pasienten for alle yrkesgruppene.
Psykisk helse, 12.01.2021

Ny Psyk-IT: Personsentrert tilnærming til atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens

En ny episode av foredragsserien Psyk-IT er publisert. Foredragsholder er Bjørn Lichtwarck, spesiallege/PhD ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet. Lichtwarck foredrar om temaet Personsentrert tilnærming til atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD). Han beskriver symptomene, men kommer også inn på hvordan man kan forebygge og ev. tilnærme seg APSD.
Funksjons­evne, 11.01.2021

Tar i bruk ny teknologi, for å forebygge fallskader blant pasientene

I deler av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er det nå installert multisensorer for tidlig varsling, vandrealarmer og sengematter, som sender beskjed via et varslingssystem når pasientene setter seg opp i sengen. Tilbakemeldingene som ble registrert i pilotprosjektet var ikke bare at utstyret bidro til å forhindre fall, men at det også ga positive utslag på den årlige arbeidsmiljø- og pasientsikkerhetsundersøkelsen ved UNN.