Demens, 20.09.2021

Demens i Oslo - digitalt arrangement

Bli med på en times digitalt arrangement om demens og bli informert og inspirert, skriver arbeidsgruppen for Demens i Oslo. Arrangementet er for deg som har en demenssykdom og pårørende. Det passer fint for helsepersonell, frivillige, studenter og andre interesserte også. Arrangementet markerer den internasjonale Alzheimerdagen, og er del av Oslo kommunes senior-uker.
Demens, 14.09.2021

Nytt og originalt på Alzheimerdagen 21. september k. 17.00

Lansering av unik tegneserie om demens for større barn og ungdom. Bli bedre kjent med tegneserien og tegneserieskaperen, og lytt til fagpersoner på demens og yngre personer, som selv har opplevd å bli pårørende i ung alder. Arrangementet er digitalt. Det er Pårørendeskolen, Kirkens Bymisjon i Oslo, i samarbeid med tegneserieskaperen Anders Kvammen (Brageprisen 2016 for "Ungdomsskolen"), Stiftelsen Dam, No Comprendo Press og Aldring og helse som står bak.
Demens, 13.09.2021

Få med deg Leve hele livet-konferansen

Jobber du med eldre i kommunen eller er du interessert i hvordan norske kommuner jobber for en bærekraftig tjeneste- og samfunnsutvikling der eldre blir hørt, får medvirke og er involvert? Bli med på årets konferanse om kvalitetsreformen for eldre - Leve hele livet. Den er gratis og ledes Christian Borch.
Funksjons­evne, 06.09.2021

Ny brosjyre om eldre med nedsatt syn og hørsel

Nylig lanserte Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde brosjyren Eldre med nedsatt syn og hørsel. Brosjyren inneholder fakta om syn og hørsel, men først og fremst mange praktiske råd og tips. Boken henvender seg hovedsakelig til personale i eldreomsorg og helsevesen. Samtidig passer den for eldre selv, deres nærpersoner og venner.
Demens, 31.08.2021

Kronikk: Trønderne viktige for fremtidens eldrehelse

Vi blir flere eldre, og vi lever lenger. Samtidig øker også tiden med sykdom. De gamle vil dermed kreve mer helse og omsorg i fremtiden. En ny helseundersøkelse i Trøndelag vil gi svar på hvordan Norge best kan møte denne massive utfordringen. Det skriver et knippe anerkjente forskere, med Geir Selbæk i spissen, i Adresseavisen om en helseundersøkelse som startet i Stjørdal mandag.