Notiser - Side 34 av 66 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Covid-19, 09.12.2020

Hvordan opplevde en gruppe eldre ved en psykiatrisk pleieinstitusjon pandemien

– Vi fant at de fleste bare var moderat eller ikke særlig engstelige. Men noen var veldig engstelige, forteller professor Maria Korsnes ved Universitetet i Oslo til forskning.no. Aldring og helse er nå i gang med en lignende studie i samarbeid med forskere fra Høgskolen i Molde og Lovisenberg diakonale høgskole, der vi vil se på hvordan ansatte og pårørende til sykehjemspasienter opplever koronasituasjonen.
Forskning, 07.12.2020

Disputerer om eldre og velferdsteknologi

Velferdsteknologiens bidrag til aktivitet og deltakelse blant eldre er temaet når Aldring og helses Torhild Holthe disputerer til doktorgraden fredag 11. desember ved Oslo Met. Det melder ergoterapeutene.no. Holthe er ergoterapeut, og har stilling som forsker ved Aldring og helse. Tittelen på avhandlingen er “Older Adults and Assistive Technology to Facilitate Occupation and Participation: A complex intervention.”
Utviklings­hemning, 30.11.2020

Hvordan følge opp personer med utviklingshemning og covid-19?

Personer i bofellesskap for personer med utviklingshemning smittes også av koronavirus. Fagkonsulent Stine Skorpen og forsker Sverre Bergh gir faglige råd om oppfølging av en person som er syk med covid-19. Hvilke verdier skal man være særlig oppmerksom på? Og hvilke hjelpemidler kan benyttes, også av personer uten helsefaglig bakgrunn, for å overvåke situasjonen og forebygge alvorlige sykdomsutfall?
Demens, 13.11.2020

Digitalt foredrag om demens med Geir Selbæk

Bli med i 15 minutter, og få en rask oppdatering på demens. Nasjonalforeningen for folkehelsen inviterer til digitalt foredrag som sendes direkte mandag 23. november, kl. 17.00-17.30. Selbæk skal innom temaer som diagnose, behandling, forebygging og medvirkning. Han er forskningssjef ved Aldring og helse. Du kan se foredraget på PC, nettbrett eller mobilen din. Vel møtt!
Forskning, 13.11.2020

Søker eldre hjemmeboende til utvikling av ny digital veileder

Alderspsykiatrisk forskningsgruppe ved Oslo universitetssykehus deltar i EU-prosjekt, der forskere fra flere land samarbeider om å utvikle en digital veileder av eldre, hjemmeboende personer. Nå ønsker de seg deltakere over 65 år som vil la seg teste over telefon/videosamtale. Veilederen skal hjelpe brukerne med å oppnå personlige mål på områdene kosthold, fysisk aktivitet og fritid. Målet er å bidra til at flere eldre skal ha et selvstendig eldreliv med god helse. Har du lyst til å bidra?
Fagskolen, 11.11.2020

Stor satsing på kompetanseheving ga resultater under koronatiden

En nysatsing fra Fagskolen aldring og helse fikk i høst med seg 30 nye studenter fra en og samme kommune, nemlig Ringerike. Det skriver Ringerikes blad. Rektor Signe Gjelstad berømmer kommunen for satsingen. Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen var svært glad for at de klarte å gjennomføre en slik satsing midt i en krevende koronasituasjon: - Deltakerne får en fagskolegrad innen høyere yrkesfaglig utdanning, som gir kunnskap, et lønnshopp på 20.000 kroner og 60 studiepoeng, sier hun til avisa.