Notiser - Side 32 av 78 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Utviklings­hemning, 21.05.2021

Systematisk ernæringsarbeid hjelper personer med utviklingshemning som har økt risiko for helseplager

Manglende ernæringskompetanse for personer med utviklingshemming har vært en utfordring i lengre tid, og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser bidrar med kompetanseheving. Arbeider du med helse- og omsorgstjenester til voksne og eldre personer med utviklingshemning, så kan du få mye kunnskap om mat og ernæring på deres nettside.
Demens, 18.05.2021

Regjeringen kommer med ny ernæringstrategi for eldre

Om lag 1 av 3 eldre som bor på sykehjem er underernært eller står i fare for å bli det. Blant eldre som mottar hjemmetjenester er nesten 1 av 4 i samme situasjon. Nå kommer regjeringen med en ny strategi. Strategien skal bidra til gode måltidsopplevelser og mindre feil- og underernæring blant eldre på sykehjem og eldre som mottar hjemmetjenester. Regjeringen vil be Helsedirektoratet om å kartlegge hva slags mattilbud de eldre har og hvordan sykehjem og hjemmetjenesten følger opp eldres ernæring.
Utviklings­hemning, 30.04.2021

Webinar om pårørendeskoler til pårørende til voksne og eldre med utviklingshemning

Et gratis webinar 9. juni vil gi tips og råd til hvordan du som er tjenesteyter kan etablere og drive pårørendeskoler for pårørende til voksen og eldre med utviklingshemning. Du vil blant annet få informasjon om tilskuddsordningen, pårørendeskolemodellen, betydningen av pårørendeskole for denne pårørendegruppen, og erfaringer fra tidligere tilbud. Pårørendeskolene er en møteplass som gir pårørende til personer med utviklingshemning støtte til å mestre praktiske og følelsesmessige utfordringer.
Demens, 28.04.2021

To nye talerør for eldre åpnet

Senteret for et aldersvennlig Norge og Eldreombudet ble offisielt åpnet under samme tak denne uka. Senteret arbeider for å fremme aldersvennlig samfunn i et bærekraftperspektiv, og tilhører Helsedirektoratet. Eldreombudet er et selvstendig statlig organ som fremmer eldres interesser i hele samfunnet. Vi gratulerer med åpningen!