Oppdatering fra The Lancets demenskommisjon Forskere med funn om nye muligheter for å redusere risiko for demens

Mye omtalte resultater om mulighetene for å redusere risiko for demens fra Lancet-kommisjonen i 2017 er bekreftet og styrket. Tre nye modifiserbare risikofaktorer er lagt til: overdreven bruk av alkohol, alvorlig hodeskade og høy luftforurensning.

– Vi har jobbet med denne rapporten i drøyt to år. Den viser at potensialet for hva som kan forebygges er økt fra 33 til 40 prosent, og den bekrefter tidligere funn, om at en rekke faktorer kan påvirkes, for å redusere risikoen for demens, sier forskningssjef Geir Selbæk i Nasjonalt senter for aldring og helse til Dagbladet. Han er ett av de 28 medlemmene i Lancet-kommisjonen.

Oppfølgeren til rapporten fra 2017 ble lansert 30. juli 2020.

Det skjedde på den årlige konferansen til Alzheimer´s Association, AAIC, hvor Selbæk var en av bidragsyterne.

Visualisering av de tolv potensielt modifiserbare risikofaktorene for demens, som rapportert i 2020-oppdateringen til Lancet-kommisjonen.

Målrettet innsats for å redusere risikoen

I rapporten kommer det altså frem at opptil 40 prosent av demenstilfellene kan forhindres eller forsinkes. Det kan skje gjennom målrettet innsats mot tolv risikofaktorer livet igjennom.

Ekspertene i kommisjonen legger overdrevent alkoholinntak og hodeskade i midten av livet, og eksponering for luftforurensning senere i livet, til på listen over viktige risikofaktorer for demens. De utvider dermed antall årsaker som kan forebygge demens fra ni til tolv faktorer, fra barndom til senere i livet.

De ni andre risikofaktorene for demens er hørselstap i midten av livet, mangel på utdanning tidlig i livet, hypertensjon i midten av livet, overvekt i midten av livet, røyking, depresjon, sosial isolasjon, fysisk inaktivitet og diabetes.

Ni anbefalinger

Kommisjonens anbefalinger er først og fremst rettet mot beslutningstakere i samfunnet. Den trekker frem ni anbefalinger til myndighetene med tiltak som kan bidra til å redusere risikoen for demens, både på befolkningsnivå og på individnivå. Det inkluderer å tilby grunnskole og videregående opplæring for alle barn, redusere skadelig alkoholdrikking, forhindre hodeskade, bruke høreapparat, beskytte ørene mot høye støynivåer og raskt å forbedre luftkvaliteten.

Kommisjonen mener at potensialet for å forhindre tilfeller av demens er stort, og den største effekten vil sannsynligvis bli sett i lav- og mellominntektsland der to tredjedeler av tilfellene oppstår.

Det var i 2017 at tidsskriftet The Lancet lanserte sin “Commission on Dementia Prevention, Intervention and Care”.

Rapporten kom i juli samme år. Her finner du 2017-rapporten på norsk.Rapporten i 2017 fikk mye oppmerksomhet, og ble blant annet omtalt i Aftenposten og NRK.

Du finner Lancet-kommisjonens rapporter her