Demens, 13.11.2020

Digitalt foredrag om demens med Geir Selbæk

Bli med i 15 minutter, og få en rask oppdatering på demens. Nasjonalforeningen for folkehelsen inviterer til digitalt foredrag som sendes direkte mandag 23. november, kl. 17.00-17.30. Selbæk skal innom temaer som diagnose, behandling, forebygging og medvirkning. Han er forskningssjef ved Aldring og helse. Du kan se foredraget på PC, nettbrett eller mobilen din. Vel møtt!
Forskning, 28.10.2020

Nytt prosjektet om digitale elektroniske hjelpemidler for eldre har fått 70 millioner fra EU

– Målet er å videreutvikle smarte elektroniske løsninger som gjør at eldre kan leve aktive liv hjemme mest mulig uavhengig av hjelp fra helsetjenesten. Prosjektet er viktig for å realisere den utviklingsretningen som er ønsket for helsetjenesten generelt, sier forskningsleder Sverre Bergh ved Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom ved Sykehuset Innlandet. Han er også tilknyttet Aldring og helse som forsker.
Demens, 19.10.2020

Nominer din kandidat!

Kjenner du noen som fortjener Huskeprisen? Aldring og helse vil med prisen rette oppmerksomheten mot de som skaper «dager med mening» for personer med demens, hjemme eller på institusjon. Noen gjør litt ekstra. Hjelp oss med å nominere disse. Du kan foreslå både en person, en organisasjon, et lag, en gruppe, en arbeidsplass eller andre, men nominasjonen må sendes innen 1. november. Prisen skal overrekkes på Demensdagene 1.-2. desember.
Demens, 05.10.2020

Søk på Leon Jarners forskningspris 2020

Leon Jarners minnefond vil også i 2020 dele ut en forskningspris på kr. 75 000 til et forskningsprosjekt om demenssykdommer, personer med demens eller om pårørende. Innsendte prosjekter må være utført eller være under utførelse i Norge, for å komme med i betraktningen. Prosjekter fra alle fagretninger er aktuelle og kan være av medisinsk, sykepleievitenskapelig eller samfunnsvitenskapelig karakter. Tidligere prisvinnere kan også søke.
Demens, 01.10.2020

Webinar om demens og utviklingshemning - fra mistanke til diagnose

Det kan være vanskelig å tolke hva som er tidlige tegn på demens. Vær med på webinar, som vil belyse dette og andre utfordringer ved demens hos personer med utviklingshemning, blant annet uro som kan oppstå før en demensdiagnose. – En person med utviklingshemming kan få panikk og angst når man ikke forstår verden rundt seg på samme måte som man har gjort før, sier spesialrådgiver Frode Kibsgaard Larsen fra Aldring og helse. Han koordinerer nordisk nettverk for demens og utviklingshemning.
Demens, 22.09.2020

"Alt" om Alzheimers sykdom på Ekko

Hva er Alzheimers, og hvordan forebygges sykdommen? Så mange som 104.000 nordmenn kan ha Alzheimers sykdom, og det finnes et dusin tiltak som kan forebygge og bremse sykdomsforløpet. Forskningssjef Geir Selbæk ble intervjuet om status for forebygging, behandling og omsorg i anledning Alzheimerdagen 21. september.
Demens, 17.09.2020

Demens i Oslo på den internasjonale Alzheimerdagen

Demens i Oslo er for anledningen gått digitalt, og du kan være med på en skjerm der du er mandag fra 13.00-14.00. Det vil handle om hva demens er, hvordan demens arter seg og hvilke tjenester, tilbud og aktiviteter som finnes for personer med demens og pårørende i Oslo. Blant annet, så vil en person med demens snakke om sine egne erfaringer, forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse vil snakke om demens i dag og det vil bli fokus på demenskoordinatorens rolle.