Psykisk helse, 15.04.2024

Rabatt på to sentrale bøker ifm. Landskonferansen i alderspsykiatri

Skaff deg viktige bøker til en rimelig pris. Koden LK2024 gir deg 30 prosent avslag på to av de mest sentrale bøkene innen alderspsykiatri og psykisk helse hos eldre, fram til og med 30. april. Landskonferansen i alderspsykiatri arrangeres i Trondheim 22.-24. april.
11.04.2024

SESAM-dagene med internasjonal konferanse om om demens, skrøpelighet og sarkopeni

SESAM-dagene er Norges største konferanse om eldremedisin og samhandling, med arrangementer for helsepersonell, forskere, politikere og samfunnsengasjerte personer. Nytt i år er en internasjonal konferanse om demens, skrøpelighet og sarkopeni, som samler ledende kapasiteter fra hele verden. Sarkopeni er en betegnelse på progressiv og generalisert tap av muskelmasse og muskelstyrke. Konferansen finner sted i Stavanger i tidsrommet 13.-16. mai, og har påmeldingsfrist 6. mai.
Aldring, 11.04.2024

Gratis forskningswebinar torsdag 11. april, kl. 14:00

Seniorforsker Vegard Skirbekk inviterer til webinar med Bernardo Lanza Queiroz, en brasiliansk demograf som forsker på hvordan endringer i arbeidsstyrkens utdanning påvirker eldre arbeideres arbeidstilbud og inntekt. Funnene hans understreker en sterk positiv sammenheng mellom utdanning, arbeidsdeltakelse og inntekt, spesielt i stabile arbeidsmarkeder med justert pensjonspolitikk.
Demens, 03.04.2024

Ny episode i podkasten Tid til å være ung: - Hvordan setter du egne grenser så du får et pusterom?

Hvordan er det å påta seg så mye ansvar for forelderen sin at man kan føle seg helt overveldet? Er det mulig å stå i så mye ansvar over tid? Og er det da i det hele tatt mulig å finne et pusterom i hverdagen? Sykepleier Celine Haaland-Johansen har selv vært pårørende til en far med demens. I podkasten møter hun andre unge som har en mamma eller pappa med demens. De deler nære historier om både utfordrende og fine stunder, og nyttige erfaringer. I denne episoden snakker Celine med Emma.
Demens, 02.04.2024

Veiledningswebinar om pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens

Jobber du i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, i spesialisthelsetjenesten eller hos samarbeidspartnere? Ønsker du å etablere eller videreføre pårørendeskole eller samtalegruppe til pårørende til personer med demens? Da bør du melde deg på gratis veiledningswebinar nå. Webinaret arrangeres 29. april, og består av nettforelesninger og dialog i chatfunksjonen. Det holdes på Microsoft Teams. Meld deg på innen 26. april.
Forskning, 02.04.2024

Stipend til demensforskning 2024

Leon Jarners Minnefond til forskning om Alzheimers sykdom og andre former for demens utlyser stipend på kr 250 000 til anvendelse i forskning om demens som skal utføres i Norge. Stipendet kan brukes til et bredt utvalg av typer prosjekter som for eksempel for å bedre diagnostikk, behandling og omsorg, herunder livskvalitet til personer med demens og/eller deres pårørende. Det benyttes ikke et særskilt søknadsskjema. Fristen er 31. mai.
20.03.2024

Ny episode i podkasten Tid til å være ung: Hvordan snakke med venner om demens?

Demens er en sykdom som er vanskelig å beskrive og forstå. Så hvordan skal du snakke med vennene dine om at mammaen eller pappaen din har fått demens? Sykepleier Celine Haaland-Johansen har selv vært pårørende til en far med demens. I podkasten møter hun andre unge mennesker som har en mamma eller pappa med demens. Her blir det nære historier om både utfordrende og fine stunder, og eling av nyttige erfaringer. I dag samtaler hun med Sindre.
Opplæring, 20.03.2024

Nye kursholderkurs om TID-modellen

Ved hjelp av TID-verktøyet kan personalet i samarbeid med lege utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre sammensatte tilstander. TID Kursholderkurs gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet. Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) Sykehuset Innlandet tilbyr nå to nye kurs om modellen. Følg lenken for ytterligere informasjon.