Notiser - Side 2 av 11 - Aldring og helse
Funksjons­evne, 11.01.2021

Tar i bruk ny teknologi, for å forebygge fallskader blant pasientene

I deler av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er det nå installert multisensorer for tidlig varsling, vandrealarmer og sengematter, som sender beskjed via et varslingssystem når pasientene setter seg opp i sengen. Tilbakemeldingene som ble registrert i pilotprosjektet var ikke bare at utstyret bidro til å forhindre fall, men at det også ga positive utslag på den årlige arbeidsmiljø- og pasientsikkerhetsundersøkelsen ved UNN.
Demens, 07.01.2021

Frist for tilskudd til kompetanseheving som ABC-opplæringen satt

Fortsetter med viktig ABC-opplæring for kommunale helse- og omsorgstjenester, husk frist for tilskuddsmidler 1. mars: – Godt å få påfyll av kompetanse for helse- og omsorgspersonell i disse koronatider. Dette er et "lavterskeltilbud", som gir raske resultater, fortalte Irene Røen fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet i august. Hun sier statsforvalteren i Innlandet vil fortsette å prioritere støtte til ABC. Søk om tilskuddsmidler hos din statsforvalter før 1. mars.
Demens, 06.01.2021

Kronikk: Ny velferdsteknologi kan ikke løse framtidens omsorgsbehov alene

Stiller spørsmål om teknologi kan erstatte mennesker, mener det er nødvendig å ha to tanker i hodet på en gang: – Vi stiller oss imidlertid kritiske til unyanserte framstillinger av nye omsorgsteknologiske løsninger som den rene «teknomagi». Med teknomagi mener vi en overdreven tro på den nye teknologiens potensial i seg selv, skriver forskerne Ellen Ramvi, Birgitta Haga Gripsrud og Ingvil Hellstrand i en kronikk på forskning.no.
Demens, 18.12.2020

Mange sykehjem uten rutiner og retningslinjer for alkoholservering

– Eldre tåler alkohol dårligere, og eldre i sykehjem er mer skrøpelige i møtet med alkohol enn friske hjemmeboende eldre, skriver Aldring og helses Anne Sofie Helvik. Hun anbefaler alle sykehjem å lage egne retningslinjer for bruk og servering av alkohol. Helvik er også professor ved NTNU.
Demens, 15.12.2020

Trenger pårørende til forskning om covid-19 på sykehjem

Aldring og helse er i gang med en forskningsstudie om opplevelser av covid-19 på sykehjem, og vi trenger å snakke med flere pårørende. Gjennom deres erfaringer kan vår forskning bidra til at helse- og omsorgstjenester kan ivareta både pasienter og pårørende på en best mulig måte. Kunne du tenkt deg å bli intervjuet, eller bare har spørsmål, ta kontakt med Signe Tretteteig på tlf. 90108938 eller e-post: signe.tretteteig@aldringoghelse.no Intervjuene skjer via telefon, Skype eller liknende.