Aldring, 28.01.2022

Hvordan vil livet til framtidas eldre se ut?

Selv om det er trender også innen hvordan eldre skal bo og hvordan de skal ha det, så lytter politikerne mye til fagfolkene. Det sier daglig leder Kari Midtbø Kristiansen i Nasjonalt senter for Aldring og helse. Nye og sosiale boformer er på frammarsj både ute og hjemme. – Disse bofellesskapene er vinn-vinn og gir glede, helse og økonomisk gevinst for alle parter. Hvis sykehjemsavdelingen er nær, blir heller ikke overgangen så stor, og det blir lettere å være pårørende, sier hun.
Forskning, 21.01.2022

Stor deltakelse blant eldre i viktig helseundersøkelse

Forskningsprosjektet HUNT Aldring i Trøndelag tar nå ned feltstasjonen i Frosta, og drar videre til Meråker. Prosjektleder Vigdis Hjulstad Belbo forteller at hele 87% av de inviterte i Frosta deltok. Tidligere har feltstasjonen besøkt Stjørdal kommune, hvor oppslutningen var på 76%. Deltakernes utvikling i fysisk, kognitiv og psykisk helse, samt endringer i funksjonsevne og livsførsel blir kartlagt. Forskerne vil òg finne ut hvor stor andel av de eldste som får demensdiagnose i løpet av fire år.
Forskning, 03.01.2022

Norge mangler et tverrfaglig forskningssenter for sunn aldring

Utfordringene med en økende, aldrende befolkning vil overgå covid-19, og trolig også utfasingen av oljen. Norge trenger derfor et forskningssenter som kan fremme en helhetlig forståelse av aldringsprosessen – og av de eldres rolle i samfunnet. Tar dere utfordringen, Ingvild Kjerkol og Ola Borten Moe? Det spør professor Linda Hildegard Bergersen ved Universitetet i Oslo og en rekke andre forskere, deriblant forskningssjef Geir Selbæk i Aldring og helse, i en kronikk i Dagens medisin.