Ger-IT - Nasjonalt senter for aldring og helse

Ger-IT

Fjernundervisning i geriatri

Ger-IT er et tilbud til alle som jobber med geriatri. Den viktigste målgruppen er sykehus med geriatrisk virksomhet, siden Ger-IT er en obligatorisk del av utdanningen for leger i spesialisering i geriatri. Men forelesningene er for alle som er interesserte i geriatri.

Du kan delta på Ger-IT på to måter:

 1. Forelesningene foregår annenhver tirsdag og kan følges live på Zoom. Etter forelesningen er det satt av til til spørsmål og svar.
 2. Dersom foreleser samtykker til opptak av forelesning, så vil opptaket lagres og distribueres i henhold til avtale og personvern på denne siden i etterkant. Under finner du opptak fra september 2020 og framover.

Du finner semesterplan og mer informasjon på legeforeningens sider.

Meld deg på Ger-IT

Påmelding skjer ved at du sender en mail til kursansvarlig. Du mottar deretter en Zoom-invitasjon til nettundervisningen.
Meld deg på nå!
 

Ger-IT 2022

 • Inflammation in normal aging and frailty, what are the mechanisms and clinical implications
  03.05.2022
  Stein-Erik Hafstad Solvang, LIS2 p.hd, geriatrisk avdeling Haraldsplass diakonale sykehus

 • COMPASS studien: hovedfunn og nye retningslinjer for pasienter med høy kardiovaskulær risikoprofil
  31.05.2022
  Anja Horjen, LIS 2/3, geriatrisk avdeling, Bærum Sykehus

 • Utdanning av slagleger geriaterens plass Erfaringer fra England
  19.04.2022
  Yngve Seljeseth og Sameer Maini, overleger ved Seksjon for slag og alderssjukdommar, Medisins avdeling, Ålesund sjukehus

 • Palliativ behandling av pasienter med covid-19
  25.01.2022
  Marc V Ahmed, overlege, Geriatrisk avdeling, OUS – Ullevål

Ger-IT 2021

 • Hvem mangler demensdiagnose og hvorfor?
  14.12.2021
  Linda Gjøra, stipendiat
  Aldring og helse

 • Comorbidities in geriatrics – How and why to assess them?
  30.11.21
  Trine Holt Edwin, geriatrisk avdeling, OUS

 • Silver team – lite traumeteam for eldre med fall
  16.11.21
  Jørn Rasmussen (kardiolog og spesialist i akutt og mottaksmedisin) og Astrid Hall (geriater) Drammen sykehus

 • Spinalvæskeundersøkelser i utredning av demens
  02.11.21
  Anne-Brita Knapskog, overlege/forskningsleder
  Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling, OUS

 • Eldre og legemidler
  21.09.21
  Anita Rasmusen, overlege geriatri
  SSHF Arendal

 • Frontotemporal demens av atferdstypen
  15.06.2021
  Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken, geriatrisk avdeling, OUS

 • Oppsummering fra årsmøtet i Fragility Fracture Network Norge
  01.06.2021
  Anette H Ranhoff, Diakonhjemmet

 • Demens hos yngre – epidemiologiske aspekter
  06.04.2021
  Marte Kvello-Alme, LIS/Ph.d.-kandidat, Geriatrisk avdeling, Levanger sykehus

 • Rapport fra kartlegging av geriatriske enheter i Norge
  09.03.2021
  Ole Martin Steinhaug, geriater, Mottaksklinikken Haukland Universitetssykehus

 • Hjertesvikt hos eldre
  23.02.2021
  Geir Høybjør , overlege, Geriatrisk avdeling Kristiansand

 • Trombolyse ved minor stroke i en geriatrisk pasient
  09.02.2021
  Håkon Ihle-Hansen, overlege, geriatrisk avdeling, Bærum sykehus

 • Geriatrisk ultralyd
  12.01.2021
  Magnus Wiger Austefjord, LIS, Geriatrisk avdeling OUS, Ullevål

Ger-IT 2020

 • Skrøpelighet
  27.10.2020
  Marte Sofie Wang, overlege i geriatri, Sykehuset i Vestfold

 • Delirium og motoriske subtyper
  29.09.2020
  Sigurd Evensen, overlege/PhD, Diakonhjemmet Sykehus