Kronikk: Trønderne viktige for fremtidens eldrehelse - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Demens, 14.09.2021

Nytt og originalt på Alzheimerdagen 21. september k. 17.00

Lansering av unik tegneserie om demens for større barn og ungdom. Bli bedre kjent med tegneserien og tegneserieskaperen, og lytt til fagpersoner på demens og yngre personer, som selv har opplevd å bli pårørende i ung alder. Arrangementet er digitalt. Det er Pårørendeskolen, Kirkens Bymisjon i Oslo, i samarbeid med tegneserieskaperen Anders Kvammen (Brageprisen 2016 for "Ungdomsskolen"), Stiftelsen Dam, No Comprendo Press og Aldring og helse som står bak.
Demens, 13.09.2021

Få med deg Leve hele livet-konferansen

Jobber du med eldre i kommunen eller er du interessert i hvordan norske kommuner jobber for en bærekraftig tjeneste- og samfunnsutvikling der eldre blir hørt, får medvirke og er involvert? Bli med på årets konferanse om kvalitetsreformen for eldre - Leve hele livet. Den er gratis og ledes Christian Borch.
Funksjons­evne, 06.09.2021

Ny brosjyre om eldre med nedsatt syn og hørsel

Nylig lanserte Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde brosjyren Eldre med nedsatt syn og hørsel. Brosjyren inneholder fakta om syn og hørsel, men først og fremst mange praktiske råd og tips. Boken henvender seg hovedsakelig til personale i eldreomsorg og helsevesen. Samtidig passer den for eldre selv, deres nærpersoner og venner.
Forskning, 25.08.2021

Mulig nytt og viktig nasjonalt kvalitetsregister for alderspsykiatri på trappene

Aldring og helse drifter KVALAP, et register for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger i spesialisthelsetjenesten. Høsten 2019 ble det sendt søknad om å bli nasjonalt kvalitetsregister. Slike registre skal bidra til å forbedre helsetjenesten. Tanken er at KVALAP skal bidra til bedre utredning og behandling innenfor alderspsykiatrien. Det er VG som omtaler saken, og ifølge avisen så er prosessen nå på oppløpssiden. Helsedirektoratet tar den endelige beslutningen.