Notiser - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Demens, 18.05.2021

Regjeringen kommer med ny ernæringstrategi for eldre

Om lag 1 av 3 eldre som bor på sykehjem er underernært eller står i fare for å bli det. Blant eldre som mottar hjemmetjenester er nesten 1 av 4 i samme situasjon. Nå kommer regjeringen med en ny strategi. Strategien skal bidra til gode måltidsopplevelser og mindre feil- og underernæring blant eldre på sykehjem og eldre som mottar hjemmetjenester. Regjeringen vil be Helsedirektoratet om å kartlegge hva slags mattilbud de eldre har og hvordan sykehjem og hjemmetjenesten følger opp eldres ernæring.
Demens, 28.04.2021

To nye talerør for eldre åpnet

Senteret for et aldersvennlig Norge og Eldreombudet ble offisielt åpnet under samme tak denne uka. Senteret arbeider for å fremme aldersvennlig samfunn i et bærekraftperspektiv, og tilhører Helsedirektoratet. Eldreombudet er et selvstendig statlig organ som fremmer eldres interesser i hele samfunnet. Vi gratulerer med åpningen!
Demens, 19.04.2021

Sykepleiestandarder lansert: Se opptak

Her kan du se opptak av frokostmøtet der lanseringen skjedde. Blant annet så presenterte leder av standardiseringskomiteen, Siren Eriksen fra Aldring og helse, selve standarden NS 6510 Systematisk og kunnskapsbaserte faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten.
Demens, 22.03.2021

Seksuell helse – trenger vi å snakke om det?

Mange tjenestemottakere og deres partnere ønsker å snakke om seksualitet, og ønsker at det er ansatte som tar det opp. Samtidig kvier helsepersonell seg for å bringe temaet på bane, de opplever at seksualitet er et vanskelig tema å snakke om. Få med deg kurs om seksualitet og seksuell helse for eldre, alvorlig syke, mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser for helse– og sosialfaglig personell. Kurset avholdes som åtte tretimers webinarer i løpet av april og mai 2021.