Notiser - Nasjonalt senter for aldring og helse
Fysisk helse, 02.12.2022

Kvinner kan ha andre symptomer på hjerneslag enn menn

Generell sykdomsfølelse, kraftløshet, angst, kvalme og hodepine – dette var symptomer 30% av kvinnene i en australsk undersøkelse oppga i sammenheng med hjerneslag. Dette i motsetning til de klassiske symptomene som er vansker med å prate, smile, eller løfte armene. Ambulansepersonell kan feiltolke symptomene som migrene, forvirring, eller høyt blodtrykk. Det utgjør en risiko for å ikke komme til sykehus i tide, og betyr at kvinner kan gå glipp av viktig, tidssensitiv behandling.
Aldring, 08.11.2022

Hvorfor er det så vanskelig å rekruttere sykepleiere til geriatrien?

Det er spørsmålet sykepleier og avdelingsleder for omsorgsboliger ved Presteheia Omsorgssenter, Einar Cyvin stiller i et innlegg i Sykepleien. – Geriatri er et av de stedene man virkelig får brukt seg selv som sykepleier, fortsetter han. Han mener det er sykepleiefaglig utfordrende å jobbe i eldreomsorgen, og slår et slag for at flere sykepleiere bør velge å jobbe der.
Fysisk helse, 01.11.2022

Nytt forskningsprosjekt om skrøpelighet

Prosjektet Skrøpelighet i et livsløpsperspektiv har fått finansiering fra DAM-stiftelsen, med Norske Kvinners Sanitetsforening som søkerorganisasjon. Stipendiat i prosjektet er Ingebjørg Lavrantsdatter Kyrdalen, og hovedveileder er Gro Gujord Tangen, begge Aldring og helse. Prosjektet vil bruke data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) og Aldring i Trøndelag. Prosjektet vil beskrive forekomst, risikofaktorer og endring i skrøpelighet hos personer som er 70 år og eldre.
Fysisk helse, 14.10.2022

Nytt og aktuelt digitalt foredrag tirsdag kl. 12.00

Konsekvensen av Covid-19-pandemien på helse og hverdagsliv til eldre, som mottar hjelp fra primærhelsetjenesten er tittelen. Det er Mona Michelet fra Aldring og Helse som holder foredraget. Haraldsplass diakonale sykehus har ansvar for å forberede noen spørsmål/kommentarer, som kan innlede til diskusjon etter foredraget.
Fysisk helse, 17.08.2022

Se opptak av Ger-IT foredrag om inflammasjon, aldring og skrøpelighet

Opptaket av nettforedraget GerIT fra 3. mai, er nå publisert. Lege i spesialisering Stein-Erik Hafstad Solvang fra Haraldsplass Diakonale Sykehus holdt foredraget "Inflammation in normal aging and frailty, what are the mechanisms and clinical implications?". På Ger-IT siden finner du opptak av flere interessante foredrag innenfor geriatri. Du finner også mer info om når foredragene går "live", og du kan melde deg på.