Psykisk helse, 23.02.2024

Husk: medisinene du tar og doseringen av disse, kan avgjøre om du kan kjøre bil

– Det mange ikke er klar over er at hvis man kombinerer beroligende midler, må man halvere dosene for begge for å for å kunne kjøre bil, sier Eivind Aakhus. Aakhus er spesialist i psykiatri og fagsjef for Psykiatri ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Han minner både helsepersonell som forskriver, og personer som bruker beroligende midler om å være oppmerksomme på reglementet, og å sjekke Helsedirektoratets førerkortveileder.
Forskning, 14.02.2024

Identifiserer viktige vurderingskriterier for bedre kvalitet i sykehjem

En ny studie av Aldring og helses Kjerstin Tevik m.fl. har identifisert 16 indikatorer for å forbedre omsorgskvaliteten i sykehjem. Forskere, helsepersonell i sykehjem og pårørende valgte ut indikatorer i en omfattende prosess. Blant indikatorene er systematisk legemiddelgjennomgang, trykksår og atferdssymptomer. De er ment å hjelpe helsepersonell til å fokusere på sentrale områder i pasientbehandlingen. Dette vil kunne løfte standarden på omsorgen, og dermed livskvaliteten for sykehjemsbeboere.
Demens, 07.02.2024

Helsedirektoratet avrår kosttilskot mot bremsing av demens

– Mange med demens vil ikkje nødvendigvis hugsa at dei allereie har teke kosttilskot tidlegare på dagen, seier lege og nevrolog Hilde Risvoll. Mellom anna kan det også bli for store mengder. Risvoll har forska på bruken av kosttilskot blant personer med demens, som forsøk på å bremsa sjukdommen. Helsepersonell bør ha kunnskap om farane Risvoll har påpeika, meiner Helsedirektoratet. I dei nasjonale faglege retningslinjene for demens avrår dei å bruke kosttilskot mot bremsing av demens.
Demens, 06.02.2024

Nytt lunsjwebinar onsdag: Samtykke og samtykkekompetanse ved demens

Aldring og helse og USHT Øst (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) ønsker velkommen til årets andre lunjswebinar i serien Forløp demens. Denne gangen er det juristene Oda Vestby Hansen og Ane Stavrum, ansatt i Aldring og helse, som snakker om samtykke og samtykkekompetanse. Det skjer på Teams onsdag 07.02.24 kl. 12.00 - 12.45. Det blir gjort opptak av lunsjwebinarene, så du kan også se dem i ettertid.
Fysisk helse, 01.02.2024

Vær velkommen til den 10. norske kongressen i geriatri!

– Robert Stoltenberg kommer, kommer du? Det står å lese i invitasjonen til jubileumsutgaven av geriatrikongressen i Gamle Logen 8. og 9. april. Kongressen kan også friste med åpningsforedrag av delirium-eksperten professor Allasdair Maclullich fra University of Edinburgh. Kongressen passer godt for sykepleiere, fysio- og ergoterapeuter, andre helsearbeidere og leger, som jobber med geriatri og/eller hjerneslag. Alle deltakere kan presentere noe på kongressen, i form av frie foredrag.
Demens, 26.01.2024

Husk å søke om stipend til forskning på Alzheimers sykdom

Civitan Norge utlyser nå stipendmidler i størrelsesorden kr 600.000 til norske prosjekter, som skal forske på Alzheimers sykdom. Du kan søke på hele eller deler av summen. Prosjektene kan ha ulike målsetninger. Det kan for eksempel handle om årsaksmekanismer til Alzheimers sykdom, eller være prosjekter knyttet til tiltak for dem som er rammet av sykdommen eller deres pårørende. Søknadsfristen er 1. mars 2024.
Forskning, 26.01.2024

Hvordan sikre god kartlegging av delirium hos personer med demens på sykehjem?

Helsepersonell baserer i stor grad sine vurderinger av delirium hos personer med demens på sykehjem på intuisjon eller klinisk blikk. Sykepleier Emilie Eilertsen har sett på kartleggingsverktøy for delirium for sykehjemsbeboere med demens i en fagartikkel i Sykepleien. – Mine funn viser at det finnes flere verktøy for å kartlegge delirium på sykehjem, men at ingen av dem er klart egnet for pasienter med demens. Å bruke anbefalte verktøy krever erfaring og kompetanse, sier Eilertsen.
Forskning, 23.01.2024

Eldre med demens på sykehjem som får smertestillende har dårligere livskvalitet enn andre beboere med demens

Anne-Sofie Helvik og Kjerstin Tevik ved Aldring og helse m.fl. har funnet at sykehjemsbeboere med demens, som får foreskrevet smertestillende medikamenter, har mer smerte enn de uten smertestillende. De har høyere sannsynlighet for dårligere livskvalitet enn beboere med demens uten smertestillende. Vi må ha fokus på god smertebehandling, og forskerne fremhever behov for behandling både med og uten legemidler. – Vi må unngå bivirkninger av behandling som kan forringe livskvaliteten, sier Helvik.