D&A vol. 21 – nr. 1 – 2017 - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

D&A vol. 21 – nr. 1 – 2017

Innhold i dette nummeret

Forsiden av Demens & Alderspsykiatri 2017-1
Tidsskriftet

Aktuelt

Leder: Likeverd – ingen selvfølge

Folk i fokus: Gunhild Waldemar

Leder av Videnscenter for demens

Individuelle planer (IP) for personer med demens

Hjernehelserapporten: Svikt i tjenester og store regionale forskjeller

Vinner av Leon Jarners minnepris 2016: – Sykehjemsbeboere bør trene mere 

Intervju med Elisabeth Wiken Telenius

Balansetrening gir resultater

Intervju med fysioterapitjenesten på Nordstrand

Nye mønstre oppstår når pasienter slipper til

Reportasje fra Valentinlyst helse- og velferdssenter

Overser pasientenes åndelige behov

Intervju med Liv Skomakerstuen Ødbehr

Seniorfilm gir mersmak

Reportasje fra Trysil

Nye bøker

Å dykke etter sjøhester. En bok om hukommelse

Hjernen er stjernen. Ditt eneste uerstattelige organ

Lanserte ny håndbok for de som skal starte Inn på tunet-tilbud

Ytring

Norsk eldrepsykologi – ett skritt tilbake og to fram

Per Kristian Haugen, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Tid for å satse på demensforskning

Lisbet Rugtvedt, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Last ned som PDF

Hva bør vi egentlig kunne og hvordan finne ut av det.pdf

I verdighetens navn – om verdighetsbevarende omsorg for personer med demens.pdf

Fag

Forskning på kompetanse i helse- og omsorgstjenester i kommunene i Norge. Hva bør vi egentlig kunne og hvordan finne ut av det?

Pia Cecilie Bing-Jonsson

«I verdighetens navn» – om verdighetsbevarende omsorg for personer med demens

Oscar Tranvåg