Likeverd – ingen selvfølge - Aldring og helse

Likeverd – ingen selvfølge

Menneskeverd, likebehandling og rettigheter for personer med demens dukker opp som tema i flere artikler i demens & alderspsykiatri nr. 1, 2017.