Eldre kvinne som strikker med pleier

«I verdighetens navn»

«I verdighetens navn»

– om verdighetsbevarende omsorg for personer med demens

Mange som lever med demens opplever at deres verdighet blir truet. Hvordan kan dette forebygges? Hva bidrar til å verne om deres opplevelse av verdighet i hverdagen?