Utsmykking

Nye mønstre oppstår når pasienter slipper til

Nye mønstre oppstår når pasienter slipper til

Utsmykking av forsterkede skjermede enheter for personer med demens kan være en utfordring. På Valentinlyst helse- og velferdssenter skaper pasientene kunsten selv.