D&A vol. 20 - nr 3 - 2016 - Aldring og helse

D&A vol. 20 – nr 3 – 2016

Innhold i dette nummeret

Forsiden av Demens & Alderspsykiatri 2016-3
Illustrasjon forside: Headspin Productions

Aktuelt

En nordens apostel: Professor Jon Snædal

Nasjonalt initiativ for utvikling av tidlig diagnostikk

Gransker glemselens grenser

Kues til taushet 

Overgrep og vold på sykehjem

Ågesentunet – et tilbud folk husker

Nye bøker

Demensboka

Omtale av Demensboka 

Musikk som ressurs for eldres helse 

Omtale av Musikkterapi og eldrehelse 

Ytring

Dagaktivitetstilbud må bli en rettighet

Lisbet Rugtvedt, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Storkamp på hjemmebane, Ragnhild M. Eidem Krüger

Fag

Personer med demens som er voldelige mot omsorgsgiver (Last ned som PDF), Astrid Sandmoe

Før brikkene faller på plass – Yngre personer og demens (Last ned som PDF), Per Kristian Haugen

Screening, «case finding» eller «diagnose i tide», Øyvind Kirkevold

Bruk av fire metoder for å implementere personsentrert omsorg; VIPS praksismodell, Dementia Care Mapping, Marte Meo og planverktøy for strukturering av miljø­
behandling (Last ned som PDF), Marit Mjørud, Janne Røsvik, Anne Marie Mork Rokstad, Marianne Munch, Irene Røen

Last ned som PDF

Tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri nr. 3 2016

Personer med demens som er voldelige mot omsorgsgiver (PDF)

Før brikkene faller på plass. Yngre personer og demens. (PDF)

Bruk av fire metoder for å implementere personsentrert omsorg (PDF)