Aktualisert lærebok

Demensboka. Lærebok for helse­ og omsorgspersonell, utgitt første gang i 2008, foreligger nå i en revidert og utvidet utgave. Boka inneholder et bredt spekter av temaer innen demensfeltet, så som verdigrunnlag og faktakunnskaper samt praktiske råd og eksempler på hvordan vi kan møte med personer med demens og deres pårørende.