D&A vol. 19 - nr 4 - 2015 - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

D&A vol. 19 – nr 4 – 2015

Se innholdet i Demens & Alderspsykiatri 4-15

Forsiden av Demens & Alderspsykiatri 2015-4
Forsiden

Last ned Tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri nr. 4 2015 som pdf

Aktuelt

Om livet – slik det kan være med Alzheimers sykdom. Intervju med Rolf Schjesvold

Bygde nytt når andre legger ned. Åpnet ny Alderspsykiatrisk enhet 

Globalt engasjement for å fremme personverd hos personer med demens, Anne Marie Mork Rokstad

Demensteamets kompetanse: – Til uvurderlig hjelp og støtte

Intervju med Svein Buvik og Kjersti Langli-Jørgensen

Nytt nasjonalt opplæringsprogram i sang og musikk for helsearbeidere

Mestring med The Mentes

Fra Møteplassen for personer med demens i Sandefjord

ABC: Bergen tar ansvaret selv 

Kommentar

Det alderspsykiatriske tilbud inn i framtiden. Ole K. Grønli

Vitenskapelig artikkel         

På alerten hele tiden! Om pårørendes omsorgsrolle når deres nærmeste utvikler demens

Fagartikkel

Det er jo min far! Erfaringer fra pårørende til eldre innvandrere med demens. (Reidun Ingebretsen)

Til erindring! Erfaringer fra mestringskurs for yngre personer med demens og deres nærmeste pårørende. (Bodil Skaar Olsen, Hilde Risvoll)

Disputas

Tidlig endring i mobilitet og fysisk funksjon hos personer med Alzheimers sykdom
Intervju med Gro Gujord Tangen

Fra praksis

Frå angst og utryggleik til tryggleik og kontroll. Anita Rørvik, Marianne Munch

En klubb for karer med demens. Anne-Pernille Rud

Konferanse

Internasjonal anerkjennelse til Knut Engedal 

IPA International Congress 2015, Berlin Norske miljøer godt representert 

Blant posterne i Berlin 

Nye bøker

Et bidrag til god matomsorg i dagaktivitetstilbudene (PDF), Kari Rudningen Fossli

Geriatri – en medisinsk lærebok, 2. utgave (PDF), Torgeir Bruun Wyller