Nytt nasjonalt opplæringsprogram i sang og musikk for helsearbeidere - Aldring og helse

Nytt nasjonalt opplæringsprogram i sang og musikk for helsearbeidere

Gjennom et nytt nasjonalt opplæringsprogram skal ansatte i helse- og omsorgssektoren nå få sjansen til å lære hvordan de kan integrere sang og musikk som miljøbehandling i daglig pleie- og omsorgsarbeid. Det kan bety et løft i livskvaliteten til de som mottar omsorg.