–Ta slekt og venner i bruk

Stadig bedre tilbud i et demensforløp til tross; Uansett hvor godt yrkesaktive Rune Samdal planla familiens tid ble det mange udekkede hull i familiens kalender. Timer og dager da hans stadig sykere kone Kirsten manglet aktivitetstilbud.