Tidsskrift for omsorgsforskning

Inn på tunet - et helsefremmende tilbud. En studie om ektefellers opplevelse med dagaktivitetstilbud for personer med demens

Inn på tunet - et helsefremmende tilbud. En studie om ektefellers opplevelse med dagaktivitetstilbud for personer med demens