Stimulering og aktivisering

Stimulering og aktivisering

Viktige elementer i helsehjelpen til hjemmeboende personer med demenssykdom.

Min kone Kirsten snakket alltid så begeistret om barndommens somre på småbruket til bestemor og bestefar. Jeg hørte mye om hønene som spankulerte klukkende rundt på tunet. Lammene som ble matet med tåteflaske, og bestemoren som melket kuene ute på beitet slik at de slapp fjøset i lyse sommernetter.