Svikt i tjenester og store regionale forskjeller - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Svikt i tjenester og store regionale forskjeller

Helsedirektoratet presenterte i februar Norges første statusrapport om hjernehelse. Rapporten avdekker svikt i tjenester og store regionale forskjeller, men unngår å nevne demenssykdommene som vår tids største helseutfordring på det nevrologiske området.