Demens en hovedutfordring i ny hjernehelsestrategi

Demens en hovedutfordring i ny hjernehelsestrategi

– Demenssykdommer og kognitiv svikt vil være en hovedutfordring i strategien for hjernehelse som Regjeringen nå skal utarbeide.
19.06.2017