Toppmøte om hjerneforskning

Toppmøte om hjerneforskning

– Demens er i en særstilling som samfunnsutfordring. Det sa forskningssjef Geir Selbæk ved Aldring og helse på toppmøtet om hjernesykdommer.
23.03.2017