Slik kan kommunene styrke oppfølgingen av hjemmeboende med demens

En modell med månedlig hjemmebesøk av en oppnevnt primærkontakt i hjemmetjenesten gav personer med demens et bedre tilbud. Nå videreføres modellen