Forskning

Helsepersonellets ABC gir resultater

Helsepersonellets ABC gir resultater

Personer med demens fikk bedre og mer personlig omsorg, og helsepersonellet ble mer fornøyde med jobben sin etter opplæringsprogrammet Demensomsorgens ABC.