Forskning

Helsepersonellets ABC gir resultater

Helsepersonellets ABC gir resultater

Personer med demens fikk bedre og mer personlig omsorg, og helsepersonellet ble mer fornøyde med jobben sin etter opplæringsprogrammet Demensomsorgens ABC.
05.01.2017