Berit Grønnestad

Implementering av Demensplan 2020

Implementering av Demensplan 2020

Intervju med Berit Kvalvaag Grønnestad på Demensdagene 2016.