Fladby om demensforskning - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Fladby om demensforskning

Tormod Fladby mottok tidligere i år Demensforskningsprisen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Her gir han oss et lite innblikk i dagens forskning slik han ser det.