Kommer på Demensdagene

Hvordan endre synet på demens

Hvordan endre synet på demens

Han er opptatt av hvordan demens fortolkes i dagens samfunn, og hvordan man kan endre holdningen til sykdommen blant folk. Baldwin Van Gorp er en av hovedinnlederne på årets Demensdager.
21.09.2017