Livingston om demenskommisjonen

Gill Livingston har ledet en internasjonal kommisjon om demens på oppdrag fra det medisinske tidsskriftet Lancet.