Livingston om demenskommisjonen - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Livingston om demenskommisjonen

Gill Livingston har ledet en internasjonal kommisjon om demens på oppdrag fra det medisinske tidsskriftet Lancet.